Reklamácie

Na všetok tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby a je možné ju uznať len na základe doloženia faktúry. Záruka je obmedzená výhradne na náhradu samotného tovaru, všetky ďalšie náhrady sú z reklamačného konania vylúčené.

Chybný tovar nikdy nezasielajte späť bez predchádzajúcej dohody mailom alebo telefonicky. Pri uznanej reklamácii vám bude tovar vymenený, ak to nie je možné, budú peniaze (po odpočítaní nákladov na dopravu) vrátené.

K reklamovanému tovaru je nutné priložiť písomnú reklamáciu (na e-mail: info@gbw.cz) vrátane popisu závady, návrhu na vybavenie reklamácie a kópiu dokladu o nákupe (faktúru), príp. zápis o škode, pokiaľ k poškodeniu tovaru došlo vplyvom prepravy zásielky.

V prípade poškodenia tovaru dopravou a ak ste písomne ​​nereklamovali poškodenie balíku, je nutné oznámiť reklamáciu najneskôr do 1 pracovného dňa od dodania zásielky. Oneskorené reklamácie nebudú uznané.

Písomnú reklamáciu a tovar zašlite na adresu:

GB Creative s.r.o.

Ing. Milada Svobodová

Hornická 1426

Jirkov 431 11

 

Kontaktný telefón: +420 720 949 310

 

Poznámka:

Nevystavujeme certifikáty pôvodu tovarov a tiež vo faktúrach neuvádzame referenčné vety potvrdzujúce pôvod tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravy či zmeny týchto reklamačných podmienok.

Platnosť od 5. 10. 2017