Reklamačný poriadok

Na všetok tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak.

Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby a je možné ju uznať len na základe doloženia faktúry.

Záruka je obmedzená výhradne na náhradu samotného tovaru, všetky ďalšie náhrady sú z reklamačného konania vylúčené.

Chybný tovar nikdy nezasielajte späť bez predchádzajúcej dohody mailom (info@gbcreative.cz) alebo telefonicky na tel .: 720 949 310.

Pri uznanej reklamácii vám bude tovar vymenený, ak to nie je možné, budú peniaze (po odpočítaní nákladov na dopravu) vrátené. K reklamovanému tovaru je nutné priložiť: písomnú reklamáciu (na e-mail: info@gbcreative.cz) vrátane popisu závady, návrhu na vybavenie reklamácie a kópiu dokladu o nákupe (faktúru), prípadne zápis o škode, pokiaľ k poškodeniu tovaru došlo vplyvom prepravy zásielky.

V prípade poškodenia tovaru dopravou, je nutné zaslať tiež kópiu písomnej reklamácie poškodenia balíku, ktorú ste vykonali u prepravcu. Ak prevezmete poškodený tovar a neurobíte písomnú reklamáciu u prepravcu, nie je možné tovar reklamovať nám. Reklamáciu je nutné oznámiť najneskôr do 1 pracovného dňa od dodania zásielky. Oneskorené reklamácie nebudú uznané.

Písomnú reklamáciu a tovar zašlite na adresu:

GB Creative s.r.o. , Milada Svobodová, Pod Hřištěm 307, Březenec 431 11

Kontaktný telefón: +420 720 949 310

Poznámka: Nevystavujeme certifikáty pôvodu tovarov a tiež vo faktúrach neuvádzame referenčné vety potvrdzujúce pôvod tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravy či zmeny týchto reklamačných podmienok.

Platnosť od: 21. 9. 2021